VILIJA ŽUKAUSKIENĖ

Baigė mokslo įstaigą: Vilniaus pedagoginis universitetas

Dėsto: fortepijonas

Atestacinė kvalifikacinė kategorija: mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

Į viršų