TATJANA ANTIPINA

Baigė mokslo įstaigą: Maskvos muzikos mokykla

Dėsto: fortepijonas, dainavimas, solfedžio

Atestacinė kvalifikacinė kategorija: vyresnioji mokytoja

Į viršų