„Fortepijoninių pjesių interpretavimas“

„Fortepijoninių pjesių interpretavimas“ iš edukacinio ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“ II dalis
PEDAGOGŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

Į viršų