NORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJENORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJE

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA KVIEČIA MOKYTISMuzikinio ugdymo programas:FortepijonoChorinio dainavimo – dirigavimoDainavimoAkordeonoBajano KankliųSaksofonoKlarnetoTrimitoFleitosSmuikoGitarosMušamųjų instrumentųMeninio ugdymo programas:Teatro Šokio (liaudies, klasikinio, sportinio-pramoginio). PRIIMAMI DOKUMENTAI (kabinetas Nr. 12): Nuo gegužės mėnesio iki rugpjūčio mėnesio 31 dienos. Darbo dienomis nuo

MOKESTIS UŽ MOKSLĄMOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Mokslas mokykloje mokamas.Taikomos mokesčio už mokslą lengvatos.Mokestis mažinamas atsižvelgus į moksleivių gabumus ir į tėvų (globėjų) socialinę padėtį.Mokesčio dydį ir lengvatų taikymo tvarką nustato steigėjas.Mokestis už mokslą sumokamas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.Duomenys, reikalingi mokesčiui už mokslą pervesti:Visagino Česlovo Sasnausko menų