• 8 (386 ) 61 326
  • visaginomenumokykla@gmail.com

LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Liaudies instrumentų skyriuje iš viso mokosi 37 mokiniai jie mokomi: kanklių, akordeono, bajano, birbynės instrumentų specialybių, dirba 5 mokytojai.

Liaudies instrumentų skyriaus vedėja – Skaidrūnė Baliūnaitė, kanklių specialybės mokytoja metodininkė.

Skyriaus mokytojai:

Skaidrūnė Baliūnaitė, kanklių specialybės mokytoja metodininkė;

Tatjana Chomenko, akodeono- bajano specialybės vyresnioji mokytoja;

Algimantas Rastenis, pučiamųjų instrumentų specialybės vyresnysis mokytojas.

Akordeono specialybės mokymas pradėtas 1978 m. nuo mokyklos atidarymo pradžios. Pirmoji šios mokyklos mokytoja Valentina Vainienė. Vėliau pradėta mokyti bajano, birbynės, kanklių specialybių.

Kanklėmis pradėta mokyti nuo 1992 m. kai atvyko dirbti mokytoja Skaidrūnė Baliūnaitė. Šiandien šios specialybės mokosi 11 mokinių. Nors kanklės yra lietuvių tautinis instrumentas juo mokosi skambinti ne tik lietuviai bet ir rusakalbiai. Mokytoja ir jos klasės auklėtinės su kitų specialybių mokiniais dalyvauja įvairiuose projektuose, daug koncertuoja, demonstruoja šio puikaus lietuvių liaudies muzikos instrumeto skambėjimo ir grojimo galimybes. Kanklininkių ansamblis – reprezentacinis mokyklos kolektyvas, dažnas miesto, mokyklos kultūrinių renginių dalyvis. Ansamblis dažnai atlieka kūrinius su liaudies instrumentu – birbyne.

Kanklininkių ansamblis dalyvavo: 2005 m. Respublikinėjė dainų šventėje ,,Mes“, 2007 m. visuotinėje lietuvių dainų šventėje ,,Būties ratu“, 2009 m. Lietuvių dainų šventėje ,,Amžių sutartinė“. 2005 m. buvo reikšmingi festivalių, projektų bei koncertų gausa. Kanklių ansamblis dalyvavo Utenos apskrities muzikos mokyklų festivajyje ,,Aukštaitijos viltys“, respublikiniame dainų ir šokių ansamblių bei tautinės muzikos festivalyje ,,Sodauto“ Visagino ture, folkloro festivalyje Kaune ,,Pragydo gydo“. Gražus koncertas buvo skirtas skandinavų kultūrai pristatyti, į kurį atvyko svečiai ir Skandinavijos šalių ambasadų.

1998 m. mokinė A. Klovaitė – pirmoji J. Švedo respublikinio liaudies instrumentų konkurso laureatė. 2005 metais VII J. Švedo Respublikinio tautinių instrumentų konkurso lauretė Donata Vaitkūnaitė., Justė Šalnaitė. 2007 m. VIII J. Švedo Respublikinio tautinių instrumentų konkurso laureatės: Ramunė Rukaitė, Justė Šalnaitė, Donata Vaitkūnaitė, 2009 m. IX Švedo Respublikinio tautinių instrumentų konkurso lauretės: Jovita Juršėnaitė, Saulė Asinavičiūtė, Ramunė Rukaitė, Laurita Žalalytė. Donata Vaitkūnaitė ir Justė Šalnaitė po du kartus tapo šio konkusro laureatėmis. Baigęs mūsų mokyklą birbyninkas Žilvinas Rukas šiuo metu groja nusipelniusiame J. Švedo Lietuvos dainų ir šokių ansamblyje.

Akordeono, bajano (mygtukinis akordeonas) specialybėje mokosi 24 mokiniai. Šios specialybės mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos koncertinėje veikloje. Vyresnių klasių mokiniai groja akordeonininkų orkestre (vad. Jūratė Čibirienė). Savo koncertais papuošė ne vieną miesto ir mokyklos šventę. Kuriami vis nauji, įvairios sudėties duetai, ansambliai. 2004 m. akordeonistų kvartetas: Arūnas Žežickas, Gitana Sipčenkaitė, Nerijus Zinkevičius ir Oksana Denisenko – Vilniaus Tarptautinio vaikų akordeono muzikos festivalio dalyviai. 2006 metais trys geriausi šios specialybės mokiniai: Ivan Palčevskij, Valerija Berveno ir Arūnas Žežickas grojo akordeonistų – solistų konkurse Latvijoje. Solistai ir ansambliai dalyvauja apskrities jaunųjų talentų festivalyje ,,Aukštaitijos viltys“. Noras bendradarbiauti, pasidalinti nuveiktais darbais paskatino rengti rajonų festivalius. Juose dalyvauja Ignalinos, Zarasų ir Švenčionėlių meno mokyklos.

Stipriausi mokyklos akordeonistai dalyvauja kas antri metai respublikoje vykstančiame tarptautiniame akordeonistų konkurse. Mokytojai organizuoja mokykloje konkursus. Beveik visi specialybės mokiniai dalyvauja mokyklos akordeonistų konkurse ,,Šokio ritme“. Nuo 1995 m. I-ojo pusmečio pabaigoje pravedamos pirmokų krikštynos ,,Šimtas žingsnelių“ pučiamųjų, styginių, liaudies instrumentų I klasės mokiniams.

Kiekvienais metais Palangoje vyksta seminarai. Jo dalyviai – respublikos akordeono specialybės mokytojai bei svečiai iš Latvijos, Rusijos, Norvegijos, Lenkijos. Čia, kas met, žinias tobulina ir mūsų mokyklos akordeono specialybės mokytojai. Seminaro metu dalijamasi naujovėmis, vakarais seminaro dalyviai ruošia koncertus.