FORTEPIJONO SKYRIUS

II fortepijono skyrius

Fortepijono skyrius mūsų mokykloje yra pats didžiausias, nes į jį įeina fortepijono specialybės ir privalomo fortepijono (chorinio dainavimo – dirigavimo ir dainavimo specialybių) mokiniai. Iš viso mokosi 320 mokinių ir dirba 35 mokytojai.

Nuo 2006 m. buvo suburti 3 fortepijono skyriai (prieš tai buvo 2)

I fortepijono skyriaus vedėja – Natalja Beločkina, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Skyriaus mokytojai:

Ganna Dzyuban, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Tatjana Gimbickaja, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Loreta Gaivenytė, vyresnioji neformaliojo švietimo muzikos mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė;

Karina Gurina, mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė;

Veranika Konan, mokytoja, koncertmeisterė;

Gintarė Skačkauskienė, mokytoja, koncertmeisterė

Olga Šalaginova, vyresnioji mokytoja;

Olga Šinkarenko, mokytoja metodininkė, koncertmeisterė.

II fortepijono skyriaus vedėja – Eligija Balbierytė, mokytoja metodininkė;

Skyriaus mokytojai:

Marina Betina, vyresnioji mokytoja;

Tamara Korikova, mokytoja metodininkė;

Galina Jaurova, mokytoja metodininkė;

Rita Kuprinskaitė, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Nadežda Moisejeva, vyresnioji mokytoja;

Vera Rodionova, mokytoja metodininkė;

Margarita Solovieva, vyresnioji mokytoja;

Marina Voitkevič, vyresnioji mokytoja;

Irina Zacharenko, mokytoja metodininkė.

Tatjana Antipina, vyresnioji mokytoja;

Žana Arapova, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Nina Bacienė, mokytoja metodininkė;

Alesia Krumplevskaja, vyresnioji mokytoja; vyresnioji koncertmeisterė;

Natalja Dunajeva, vyresnioji mokytoja;

Irina Guseynova, vyresnioji mokytoja;

Edgar Petrinko, mokytojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas;

Rasa Rugaitytė, vyresnioji mokytoja;

Leila Urmanova, mokytoja metodininkė.

Fortepijono skyriaus veikla yra orientuota į iškeltus prioritetus: šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos sklaidą ir integraciją į Europos ir pasaulio kultūrą. Kai kurie skyriaus mokytojai parengė ir vykdė edukacines programas, organizavo seminarus, konkursus, festivalius Utenos apskrities, IAE regiono, šalies ir net tarptautiniu mastu. Buvo užmegzti kūrybiniai ryšiai su Utenos apskrities ir Vilniaus miesto: B. Dvariono dešimtmete, Naujosios Vilnios, „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklomis. 2005 m. užmezgėme kūrybinę draugystę su Daugpilio (Latvija) vidurine muzikos mokykla ir pradėjome vykdyti bendrą tarptautinį projektą „Šiuolaikinis Baltijos šalių menas“.

Mūsų mokykloje 2004 m. buvo vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai vaikams“ (autorės: N. Bacienė, E. Balbierytė, V. Žukauskienė). Įvyko šie programos renginiai: 2 seminarai ir Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos I-asis Utenos apskrities jaunųjų pianistų konkursas.

2004 m. buvo organizuotas I respublikinis jaunųjų koncertmeisterių konkursas (idėjos autorius – E. Petrinko).

2004 m. buvo surengtas I-asis, o 2007 – II-asis tarptautinis A. Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų konkursas – festivalis. Idėjos autorė – L. Urmanova. Organizatoriai: Uzbekų kultūros centro ir jo Visagino padalinys, Č. Sasnausko muzikos mokykla, Lietuvos muzikos draugija „XXI amžiaus muzika ir švietimas“, UNESKO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra prie Vilniaus dailės akademijos, B. Dvariono labdaros ir paramos fondas.

2005-2006 m. buvo vykdoma edukacinė programa „Pianistinės technikos lavinimas, ruošiantis Fortepijoninių duetų ir „Laiptelis į Parnasą“ konkursams“ (autorės ir organizatorės: N. Bacienė, K. Gurina). Įvyko 2 renginiai: seminaras „Šiuolaikiniai fortepijono technikos vystymo principai ir metodai. Taubman universitetas, JAV“ ir Utenos apskrities jaunųjų pianistų konkursas „Laiptelis į Parnasą“ .

2005-2006 m. buvo vykdoma edukacinė programa „R. Šumano ir kitų kompozitorių romantikų kūrinių interpretacija“ (autorės: E. Balbierytė ir K. Durkhisanova). Programą sudarė 2 renginiai: seminaras ir I-asis IAE regiono jaunųjų pianistų kantileninių pjesių konkursas.

2005-2007 m. buvo tęsiama 2003 m. pradėta vykdyti edukacinė programa „Integracija į Europos ir pasaulio kultūrą“ (autorės ir organizatorės: K. Gurina, T. Korikova, L. Urmanova, I. Zacharenko). Įvyko renginiai – Utenos apskrities jaunųjų atlikėjų konkursai – festivaliai: „Aukštaitija – mano kraštas“ (2005), „Mes taip matome pasaulį“ (2007). Nuo 2003 m. iš viso išleisti 3 leidiniai su jaunųjų atlikėjų meno darbais (muzikos kūriniais, eilėraščiais, piešiniais). Ši programa 2 kartus buvo demonstruota Vilniuje PPRC vykusiose metodinių darbų parodose, o 2007 m. atrinkta į nuolatinę ekspoziciją.

2007 m. įvyko Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos II-asis Utenos apskrities jaunųjų pianistų konkursas. Nuo tada jis buvo įtrauktas į tarptautinį projektą „Šiuolaikinis Baltijos šalių menas“.

2008 m. surengtas tarptautinio projekto „Šiuolaikinis Baltijos šalių menas“ renginys – koncertas – paskaita, skirtas kompozitoriaus L. Povilaičio pirmosioms mirties metinėms.

2008 m. buvo rengiami klasės mokinių koncertai bei koncertai – paskaitos miesto visuomenei, skirti Č. Sasnausko muzikos mokyklos 30-mečio sukakčiai.

2002–2009 m. vyko mokyklos vyresniųjų klasių mokinių koncertai (idėjos autorė ir organizatorė K. Durkhisanova).

2003-2009 m. buvo organizuojami mokinių, ugdomų pagal Saviraiškos programą, konkursai – festivaliai (idėjos autorė T. Gimbickaja).

2009 m. daugelis renginių buvo skiriami Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui: koncertai – paskaitos ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, miesto visuomenei. Šia proga įvyko 2 projekto „Šiuolaikinis Baltijos šalių menas“ renginiai: Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos III-asis Utenos apskrities jaunųjų pianistų konkursas ir koncertas „Baltijos šalių muzika“, kuriame dalyvavo Visagino Č. Sasnausko bei Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

2009 m. įvyko mokyklos festivalis – koncertas „Mėgstamiausios Europos melodijos“, skirtas Europos paveldo dienoms ir Pasaulinei muzikos dienai (idėjos autorės: E. Balbierytė, N. Moisejeva).