DOKUMENTAI

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS NUOSTATAI
UGDYMO PLANAS
PLANAVIMO DOKUMENTAI
ELEKTRONINIS DIENYNAS (Informacija ruošiama…)

Iškilus klausimams teirautis:

Vilija Ginaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  vilija.ginaitiene@sugardas.lt

Vilija Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vilija.zukauskiene@sugardas.lt