DAINAVIMO SKYRIUS

Dainavimo skyriui vadovauja Vita Pimpienė, dainavimo specialybės mokytoja ekspertė

Dainavimo specialybės mokytojai:

Vilija Ginaitienė, mokytoja metodininkė,

Valerija Krasauskienė, vyresnioji mokytoja,

Jelena Krylova, vyresnioji mokytoja,

Rasa Rugaitytė, vyresnioji mokytoja,

Ilona Alėjūnienė, vyresnioji mokytoja,

Jolanta Kraucevičienė, mokytoja,

Loreta Gaivenytė, vyresnioji mokytoja,

Tatjana Antipina, vyresnioji mokytoja,

Koncertmeisteriai: 

Edgar Petrinko, konsertmeisteris metodininkas,

Violeta Pščelovskaja, koncertmeisterė metodininkė,

Olga Šalaginova, koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija,

Olga Šinkarenko, koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija,

Ganna Dzyuban, vyresnioji koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija,

Žana Arapova, koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija,

Vilija Žukauskienė, koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija.

Atsižvelgiant į ugdymo planus, mokiniai lanko vieną dainavimo specialybės pamoką per savaitę. Mokinio ugdymas dainavimo pamokoje diferencijuojamas, atsižvelgiant į jo gebėjimus. Pamokoje lavinamas balsas, atliekami techniniai balso pratimai, lavinami aktoriniai gebėjimai, mokomas įvairių žanrų ir stilių repertuaras. Mokiniai dainuoja solo ir įvairiuose vokaliniuose ansambliuose: duetuose, trio, kvartetai, kvintetai, sekstetai ir t.t. Pusmečių pabaigoje mokiniai atsiskaito techninėse įskaitose ir akademiniuose koncertuose.

Skyriaus mokytojai vykdo metodinę veiklą mokykloje, organizuoja atviras dainavimo pamokas, dalinasi pedagogine patirtimi su kolegomis, skaito metodinius pranešimus. Skyriaus vedėja Vita Pimpienė veda autorinius seminarus, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose2004 m. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ,,Efektyvaus meninio ugdymo problemos“; 2005 m. seminaras Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio rajonų muzikos mokytojams2007 m. seminaras Trakų rajono muzikos mokytojams. Dalyvauja respublikinių, tarptautinių konkursų vertinimo komisijos darbe.

Mokytojai ir jų ugdytiniai aktyviai dalyvauja popamokinėje miesto, mokyklos kultūrinėje veikloje. Organizuoja savo mokinių ataskaitinius klasės koncertus mokykloje. Su auklėtiniais koncertuoja įvairiuose miesto renginiuose, mokyklose, darželiuose, vaikų globos namuose, Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centre “Vilties šaltinis”, įvairiose organizacijose. Tradiciškai skyriaus mokytojai su mokiniais rengia vokalinės muzikos koncertus Šv. Panteleimono stačiatikių ortodoksų cerkvėje bei Visagino šv. ap. Pauliaus bažnyčioje. Mokytojos Jolantos Kraucevičienės iniciatyva mokykloje jau antri metai iš eilės vyksta klasikinės dainos konkursas „Arija“ ir lietuvių liaudies dainų vakaras, kuriuose turi galimybę dalyvauti visi dainavimo skyriaus mokiniai.

2007 m. vyko skyriaus vedėjos Vitos Pimpienės mokinių Linos Gurinos ir Lidijos Gurovos autoriniai labdaros koncertai Visagino miesto visuomenei. Vita Pimpienė dalyvavo Lietuvos televizijos akcijoje ,,Daugiau saulės, daugiau šviesos” ir tapo laureate nominacijoje ,,Nešantys šviesą“.

Dainavimo skyriaus auklėtiniai dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose: Skyriaus mokytojai ir mokiniai 2006 m. aktyviai įsijungė į respublikinį projektą „Kantri viltys“. Dalyvavo vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ vad. R. Rugaitytė, duetas „Rosvita ir Donatas“ vad. V. Krasauskienė, solistė Eglė Kordiukovaitė ir grupė „Nežinomi“ vad. V. Ginaitienė, N. Andrejeva, mokytojos V. Pimpienės auklėtiniai.

Mokytoja Vilija Ginaitienė su mokiniais Ildaru Galikovu, Dmitrijum Leonovu ir mokytoja Vita Pimpienė su savo paruoštais mokiniais – Lina Gurina, Michail Kuznecov, Ona Kolobovaitė, Maksim Pogrebniak dalyvavo Lietuvos muzikų rėmimo fondo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamuose šventiniuose koncertuose ,,Beauštanti aušrelė“.

Ypatingai aktyviai projektinėje veikloje dalyvauja mokytojos ekspertės Vitos Pimpienės auklėtiniai: Lina Gurina dalyvavo Lietuvos televizijos akcijoje ,,Daugiau saulės, daugiau šviesos” nominacijoje ,,Saulės zuikutis“, Viktorija Pak ir Lina Gurina dalyvavo respublikiniame projekte ,,Angelai vaikams; Ilja Aksionov ir Viktorija Pak dalyvavo ,,Angelų fondo“ organizuotoje koncertinėje programoje ,,Kalėdų mugė“; Viktorija Pak ir vokalinis kvartetas – Vita Pimpienė, Maksim Pogrebniak, Laura Labogaitė, Aleksej Metalnikov dalyvavo Lietuvos televizijos koncerte skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, festivalyje-projekte ,,Sostinės dienos“, Ilja Aksionov dalyvavo Lietuvos televizijos šventiniame koncerte skirtame Vaikų gynimo dienai, Lidija Gurova dalyvavo Lietuvos žmonių su negalia „Siemens“ arenoje renginyje, skirtame veiklos dešimtmečiui pažymėti, projekte “Už gražų vaiko pasaulį. Aš noriu svajoti”, padėkos vakare organizuotame Lietuvos žmogaus teisių lygos, Vilniuje, respublikiniame jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurse festivalyje ,,Perliukai“ tapo laureate; Ilja Aksionov atliko Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre R. Portman operoje „Mažasis princas pagrindinę partiją, Klaipėdos koncertų salėje koncerte skirtame E. Balsio 90-osioms metinėms oratorijoje „Nelieskite mėlyno gaublio“ dainavo diskanto partiją.

Dainavimo skyriaus ugdytiniai yra tarptautinių konkursų dalyviai, pirmųjų vietų laimėtojai, laureatai, diplomantai:

2008 m. VIII Tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse „Kaunas Talent 2008“ dalyvavo: G. Vanagaitė, D. Aksionovaitė mok. Loretos Gaivenytės mokinės.

Puikiai įvertinti daugelyje tarptautinių konkursų mokytojos ekspertės Vitos Pimpienės mokiniai: tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos konkurse – festivalyje ,,Naša zemlia“ (Ukraina)-Lina Gurina I vieta, tarptautiniame festivalyje – konkurse ,,Mažųjų angelų opera“(Lietuva)-Ilja Aksionov II vieta, Polina Kristina Mačerauskaitė III vieta, tarptautinio jaunimo kūrybos festivalio – konkurso ,,Undinėlių daina” (Lietuva)-laureatės Lidija Gurova, Lina Gurina, Viktorija Pak, Laura Labogaitė, tarptautinio aklų ir silpnaregių vaikų meninės raiškos ir kūrybos festivalio – konkurso ,,Pavasario vyturiukai“(Lietuva)-laureatė Lidija Gurova, tarptautiniame vaikų dainų ir šokių festivalyje Konin,Wzesnia (Lenkija) diplomantės Lina Gurina, Viktorija Pak, tarptautiniame vaikų dainų konkurse ,,The Golden star“ (Rumunija) ir festivalyje ,,The children International Nile song festival“ (Egiptas) diplomantė, tarptautiniame konkurse Kazachstane – grand prix laimėtoja, tarptautiniame vaikų populiarios dainos konkurse ,,Kalėdų karalystė“ (Lietuva) ir tarptautiniame konkurse ,,Opus” Lloret de Mar (Ispanija) I vietos laimėtoja Viktorija Pak, tarptautiniame konkurse ,,Berliner Perle” (Vokietija) – laureatė Lina Gurina ir III vietos laimėtoja Polina Kristina Mačerauskaitė, Sankt-Peterburge „Auksinė žvaigždė“ – I vietos laimėtoja Polina Kristina Mačerauskaitė.

Dainavimo skyriaus mokiniai yra respublikinių konkursų dalyviai, laureatai, diplomantai: 

2008 m. 2009 m. respublikiniame estradinės dainos ir pramoginių šokių festivalyje ,,Po drugelio sparnu“. Zarasuose dalyvavo 40 mokyklos auklėtinių. Įvairius ansamblius, solistus ir duetus ruošė mokytojos Ilona Alėjūnienė, Rasa Rugaitytė, Vilija Ginaitienė, Vita Pimpienė, Valerija Krasauskienė.

2008 m. respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Kantri viltys”, Kaune dalyvavo mokytojos I. Alėjūnienės mokinių vokalinis ansamblis ,,Lašiukai”.

2008 m. respublikiniame populiarios dainos konkurse „Pavasario fiesta“, Kaune diplomantėmis tapo mokytojos L. Gaivenytės mokinės G. Vanagaitė, D. Aksionovaitė. Respublikiniame populiariausių dainų konkurse laureatais tapo mokytojos Vitos Pimpienės mokiniai Ilja Aksionov ir Polina Kristina Mačerauskaitė.

LTV respublikiniame konkurse “Mažųjų žvaigždžių ringas” dalyvavo mokytojos V. Ginaitienės mokiniai, duetas – A. Gafanavičius, G. Skačkauskas, solistas D. Leonov. Šio konkurso laureatais tapo mokytojos V. Pimpienės auklėtiniai: Viktorija Pak ir Polina-Kristina Mačerauskaitė, Ona Kolobovaitė, Lina Gurina, Ilja Aksionov, Aleksej Metalnikov, Viktorija Pak.

Mokytojos Vitos Pimpienės auklėtiniai dalyvavo ir pelnė laimėjimus: respublikiniame vaikų populiarios dainos konkurse ,,Bajorkiemio ruduo“ Viktorija Pak – I vietos nugalėtoja, respubikinio LTV projekto „Talentų ringas“ finalo dalyvė ir respublikinio konkurso „Švarus pajūris“ laureatė Polina Kristina Mačerauskaitė.

Ypatingas dėmesys skiriams Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursui ,,Dainų dainelė“. Šio konkurso I-mam turui – mokykloje ruošiasi dauguma skyriaus mokinių ir mokytojų, daug kolektyvų pademonstruoja gerus rezultatus ir praeina II etapo (mieste) atranką bei dauguma iš jų dalyvauja respublikiniuose – IV etapo koncertuose ir tampa konkurso laureatais. Respublikiniuose turuose pasirodė mokytojų Jolantos Kraucevičienės vokalinis ansamblis „Mozaika“ ir Rasos Rugaitytės vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“.

Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurse ,,Dainų dainelė“ laureatais tapo mokytojos Vilijos Ginaitienės vokaliniai duetai: Ildar Galikov ir Dmitrij Leonov, Aurimas Jankauskas ir Gediminas Skačkauskas.

Ypatingai daug dainininkų „Dainų dainelės“ konkursams ruošia mokytoja Vita Pimpienė, kurių dauguma yra pelnę laureatų vardus: Ona Kolobovaitė, Lina Gurina, Michail Kuznecov, Aleksej Metalnikov, Maksim Pogrebniak, Vadim Chomenko, Viktorija Pak, Virgita Abaravičiūtė, Ina Gurina, Eglė Ginaitytė, Viktorija Prakaitaitė, Laura Labogaitė, Diana Šilova, Julija Vaišnoraitė, Julija Cimuškevič, Marius Prakaitas, Jonas Parfionovas, Gabrielė Pimpytė, Gabrielė Štraupaitė, Ana Limarenko, Ilja Aksionov, Polina Kristina Mačerauskaitė, Danilas Tuzikas, Rosvita Miškinytė, Karina Semionova, Diana Sman, Tatjana Volchok, berniukų vokalinis kvintetas. 

Dainavimo specialybę baigę ugdytiniai toliau tęsia studijas Lietuvoje bei užsienyje.