CHORINIO DAINAVIMO DIRIGAVIMO SKYRIUS

Skyriuje dirba dirigavimo specialybės mokytojai:

Ilona Alėjūnienė, vyresnioji mokytoja;

Rasa Rugaitytė, vyresnioji mokytoja;

Loreta Gaivenytė, vyresnioji mokytoja.

Chorų koncertmeisterė – Žana Arapova, mokytoja.

1986 m. chorinio dainavimo dirigavimo skyriuje mokėsi 9 chorinio dainavimo dirigavimo mokiniai. Dirbo ir vėliau skyriui vadovavo mokytoja Vilija Ginaitienė. Vėliau mokinių norinčių mokintis dirigavimo specialybę išaugo iki 80 ir skyriuje dirbo mokytojai: Jelena Krylova, Jolanta Kraucevičienė, Ilona Alėjūnienė, Rasa Rugaitytė, Loreta Gaivenytė, Veranika Konan, nuo 1995 m-1999 m. skyriui vadovavo Valerija Krasauskienė.

Pirmoji mokyklos chorų vadovė, chorinės muzikos puoselėtoja buvo mokyklos direktorė Česlava Pimpienė, vėliau vadovavimą chorams perėmė mokytoja Vilija Ginaitienė, taip pat su chorais dirbo mokytojai: Jelena Krylova, Jolanta Kraucevičienė, Valerija Krasauskienė, Loreta Gaivenytė, Svetlana Filatova. Šiuo metu chorams vadovauja Ilona Alėjūnienė, Rasa Rugaitytė.

Sekant Lietuvos chorinio dainavimo tradicijomis Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykloje chorinis dainavimas puoselėjamas nuo pat mokyklos įkūrimo. Fortepijono, dainavimo, chorinio dainavimo dirigavimo specialybių moksleiviai dainuoja jaunučių, jaunių choruose, vokaliniuose ansambliuose. Kasmet aktyviai dalyvauja įvairioje koncertinėje veikloje. Tai koncertai, konkursai, projektai, miesto, apskrities, respublikinės, pasaulio lietuvių dainų šventės. Viena iš chorų veiklos grandžių yra kalėdiniai chorų koncertai, teminiai chorinės muzikos vakarai, muzikiniai spektakliai.

Nuo 1999 metų skyriuje tradiciškai vykdomas mokyklos dirigavimo konkursas, kuriame dalyvauja VI-VII klasių chorinio dainavimo-dirigavimo moksleiviai, jaunių choras. Tai puiki galimybė jauniesiems dirigentams išbandyti savo jėgas, susipažindinti su choriniu menu, puoselėti chorines tradicijas, populiarinti chorinę muziką, atskleisti chorinio dainavimo-dirigavimo specialybės moksleivių sugebėjimus.

Skyriaus mokytojai dalyvauja metodinėje veikoje. 2000, 2001 metais pravesti autoriniai seminarai, mokytojai Vilija Ginaitienė, Rasa Rugaitytė, Jelena Krylova, Jolanta Kraucevičienė, Valerija Krasauskienė. Dalyvauja respublikinėse PPRC metodinių darbų parodose, mokytojai Vilija Ginaitienė, Rasa Rugaitytė, Jelena Krylova, Jolanta Kraucevičienė, Ilona Alėjūnienė.