PLANAVIMO DOKUMENTAI

METŲ VEIKLOS ATASKAITA VČSMM KOLEKTYVINĖ SUTARTIS UGDYMO TURINIO IR PROCESŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO, APSKAITOS IR VALDYMO TVARKOS APRAŠAS UGDOMOSIOS STEBĖSENOS PROGRAMA 2018─2019/2019─2020 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VČSMM IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS METODINĖS TARYBOS STRUKTŪRA SPRENDIMAS DĖL VČSMM ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2020 FŠPU PROGRAMOS VEIKLA MOKYKLOS VEIKLOS […]

Į viršų