TEISINĖ INFORMACIJA

Etikos kodeksas.pptx  Mokytojo pareigybė.pptx VČSMM SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS VČSMM PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS VČSMM VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS VČSMM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  Vaiko gerovės komisija VČSMM MOKINIŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ TVARKOS APRAŠAS Aktuali informacija apie korupciją ir […]

TEISINĖ INFORMACIJA

VČSMM SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS VČSMM PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS VČSMM VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS VČSMM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  Vaiko gerovės komisija VČSMM MOKINIŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ TVARKOS APRAŠAS Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją Gauta parama […]

Į viršų