NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS

2019─2020 mokslo metais mokykla sėkmingai įgyvendino dvi neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas „Dainuoju Lietuvą“ ir „Asmenybės meninių gebėjimų tobulinimas“. Programoje „Asmenybės meninių gebėjimų tobulinimas“ dalyvavo 12 dalyvių, iš jų dauguma – senjorai, vyresnio amžiaus žmonės ir spec. poreikius turintys suaugusieji Visagino gyventojai. Programa skirta muzikinei meninei veiklai, socializacijai ir bendrųjų, kultūrinių kompetencijų ugdymui. […]

Į viršų