• 8 (386 ) 61 326
  • visaginomenumokykla@gmail.com

ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS ALIKAS MILKO

ALIKAS MILKO

1996—1997 m. Visagino „Ateities“ vidurinė mokykla, technologijų mokytojas

1997—2005 m. — Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla,  direktoriaus  pavaduotojas, mokyklos direktorius 2001—2005 m.

2000-2001 m LR. Seimo nario padėjėjas

2005 m. Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius.
Nuo 2007 m. liepos 2 d. – Visagino savivaldybės administracijos direktorius

IŠSILAVINIMAS:

Aukštasis universitetinis:

Baigtos magistrantūros studijos: VPU 2004m.  Edukologijos (institucijų vadyba)

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI VILIJA GINAITIENĖ

VILIJA GINAITIENĖ

1984 m. – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla.

1994 m. Direktoriau pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, atsakinga už fortepijono, chorinio dainavimo-dirigavimo, dainavimo skyrių veiklą.

IŠSILAVINIMAS:

Aukštasis universitetinis:

1978─1984 m. Lietuvos valstybinė konservatorija, Klaipėdos fakultetai (muzikos pedagogika, muzikos mokytojas).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI VILIJA ŽUKAUSKIENĖ

VILIJA ŽUKAUSKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė – 1991 m. baigė Vilniaus konservatoriją ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje. 2008 metais baigė Vilniaus Edukologijos universitetą, muzikos mokytojo specialybę. 2002 m.paskirta I fortepijono skyriaus vedėja.

Nuo 2012 m. dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruoja liaudies, styginių, pučiamųjų, papildomo instrumento, teatro (choreografijos) skyrių veiklą.

1999 m. suteikta vyresniojo mokytojo, vyresniojo koncertmeisterio, 2016 metais  – mokytojo metodininko ir trečioji vadybos kvalifikacinė kategorijos. Nuo 2010 metų  – Visagino Kultūros ir meno tarybos narė.

Dėsto fortepijono, privalomo fortepijono disciplinas. Akompanuoja respublikinio TV konkurso „Dainų dainelė“ atlikėjams. Aktyviai dalyvauja mokyklos, miesto koncertinėje, projektinėje veiklose, dainuoja mokytojų vokaliniame ansamblyje „Šilagėlė“.  Organizuoja, veda mokyklos renginius, dalyvauja mieste organizuojamų renginių darbo grupėse.

PADALINIO (ŪKIO) VADOVĖ SIGITA ŠILOVA

SIGITA ŠILOVA

Padalinio (ūkio) vadovė

Sigita Šilova – dirba nuo 1992 m.

Atsakinga už mokyklos ūkio veiklą.