Mėnuo: balandžio 2019

FORTEPIJONO SKYRIUSFORTEPIJONO SKYRIUS

Fortepijono skyrius mūsų mokykloje yra pats didžiausias, nes į jį įeina fortepijono specialybės ir privalomo fortepijono (chorinio dainavimo – dirigavimo ir dainavimo specialybių) mokiniai. Iš viso mokosi 320 mokinių ir