Mėnuo: kovo 2019

Finansinės ataskaitaFinansinės ataskaita

2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv. darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai Aiškinamasis raštas prie 2019 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės 2019 m. Iket. Finansinės būklės ataskaita

PLANAVIMO DOKUMENTAIPLANAVIMO DOKUMENTAI

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS VČSMM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VČSMM IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2018 M. VČSMM STRUKTŪRA SPRENDIMAS DĖL VČSMM ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO Strateginis