Mėnuo: kovo 2019

ISTORIJAISTORIJA

FAKTAIČeslovas Sasnauskas• 1978 m. rugsėjo 1 d. tuometinio Sniečkaus miesto 1- osios vidurinės mokyklos patalpose atidaryta Sniečkaus vaikų muzikos mokykla.• Mokyklai nuo įkūrimo pradžios vadovauja direktorė Česlava Pimpienė.• Mokėsi 70

MOKESTIS UŽ MOKSLĄMOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Mokslas mokykloje mokamas.Taikomos mokesčio už mokslą lengvatos.Mokestis mažinamas atsižvelgus į moksleivių gabumus ir į tėvų (globėjų) socialinę padėtį.Mokesčio dydį ir lengvatų taikymo tvarką nustato steigėjas.Mokestis už mokslą sumokamas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.Duomenys, reikalingi mokesčiui už mokslą pervesti:Visagino Česlovo Sasnausko menų

2 % PARAMA2 % PARAMA

Gerbiami tėveliai, mokytojai, darbuotojai ir visi, kurie remiate mūsų menų mokyklą, Dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų prašymą ir iki 2% gyventojų pajamų mokesčio pervedate Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklai, tuo

TEISINĖ INFORMACIJATEISINĖ INFORMACIJA

VČSMM SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS VČSMM PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS VČSMM VIDAUS TVARKOS