Mėnuo: kovo 2019

MOKESTIS UŽ MOKSLĄMOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Mokslas mokykloje mokamas.Taikomos mokesčio už mokslą lengvatos.Mokestis mažinamas atsižvelgus į moksleivių gabumus ir į tėvų (globėjų) socialinę padėtį.Mokesčio dydį ir lengvatų taikymo tvarką nustato steigėjas.Mokestis už mokslą sumokamas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.Duomenys, reikalingi mokesčiui už mokslą pervesti:Visagino Česlovo Sasnausko menų