Mėnuo: kovo 2019

NORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJENORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJE

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA KVIEČIA MOKYTISMuzikinio ugdymo programas:FortepijonoChorinio dainavimo – dirigavimoDainavimoAkordeonoBajano KankliųSaksofonoKlarnetoTrimitoFleitosSmuikoGitarosMušamųjų instrumentųMeninio ugdymo programas:Teatro Šokio (liaudies, klasikinio, sportinio-pramoginio). PRIIMAMI DOKUMENTAI (kabinetas Nr. 12): Nuo gegužės mėnesio iki rugpjūčio mėnesio 31 dienos. Darbo dienomis nuo