Mėnuo: kovo 2019

VIEŠIEJI PIRKIMAIVIEŠIEJI PIRKIMAI

VČSMM VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS Viešojo pirkimo sutarčių ataskaitaSkelbimai apie pradedamus pirkimusSkelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartįSkelbimai apie  sudarytą pirkimo sutartį

NORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJENORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJE

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA KVIEČIA MOKYTISMuzikinio ugdymo programas:FortepijonoChorinio dainavimo – dirigavimoDainavimoAkordeonoBajano KankliųSaksofonoKlarnetoTrimitoFleitosSmuikoGitarosMušamųjų instrumentųMeninio ugdymo programas:Teatro Šokio (liaudies, klasikinio, sportinio-pramoginio). PRIIMAMI DOKUMENTAI (kabinetas Nr. 12): Nuo gegužės mėnesio iki rugpjūčio mėnesio 31 dienos. Darbo dienomis nuo